Trendy jako Apr-20-2019 o 3:45am

 

CZAS TEMP
°F
PRĘDKO¦Ć WIATRU
mph
PORYW WIATRU
mph
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
inHg
DESZCZ
in
Aktualny 43.9 3.5 3.5 PnWs 94 30.018 0.00
5 minut temu 44.0 2.3 3.5 PnWs 94 30.018 0.00
10 minut temu 43.9 3.5 3.5 PnWs 94 30.016 0.00
15 minut temu 43.7 2.3 3.5 PnWs 93 30.019 0.00
20 minut temu 43.6 3.5 3.5 PnWs 93 30.019 0.00
30 minut temu 43.5 3.5 4.6 PnWs 93 30.018 0.00
45 minut temu 43.9 1.2 2.3 PnWs 93 30.021 0.00
60 minut temu 44.2 0.0 0.0 PnWs 93 30.022 0.00
75 minut temu 44.3 1.2 1.2 PnWs 92 30.024 0.00
90 minut temu 44.8 0.0 0.0 PnWs 92 30.027 0.00
105 minut temu 45.2 2.3 2.3 PnWs 91 30.031 0.00
120 minut temu 45.5 0.0 0.0 PnWs 91 30.027 0.00

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.00 in (0.00 in ostatnia godzina) Dzi¶ 1 dzień od ostatniego deszczu w Apr-18-2019 8:53pm
Wczoraj 0.00 in Tydzień 4.055 in w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 4.69 in (7 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 1.66 in ostatni miesi±c.
Rok 9.08 in ( 30 deszczowych dni w tym roku) Rok 7.07 in ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 46.7 °F o 12:00am Max > 86 °F 2 dni
Wczoraj 67.0 °F o 4:59pm Max > 77 °F 8 dni
Miesi±ć 90.5 °F w Apr-10-2019 Najcieplejszy dzień 80.2 °F w Apr-10-2019
Rok 90.5 °F w Apr-10-2019 Najcieplejsza noc 77.0 °F w Apr-11-2019
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 43.3 °F o 3:19am Min < 32 °F 1 dzień
Wczoraj 46.6 °F o 11:54pm Min < 5 °F dni
Miesi±ć 31.5 °F w Apr-1-2019 Najzimniejszy dzień 50.2 °F w Apr-1-2019
Rok 16.2 °F w Mar-5-2019 Najzimniejsza noc 39.2 °F w Apr-1-2019
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 30.039 inHg o 12:40am Dzi¶ 41.0 °F o 3:17am
Wczoraj 30.124 inHg o 11:43am Wczoraj 46.3 °F o 11:36pm
Miesi±ć 30.315 inHg w Apr-1-2019 Miesi±ć 26.5 °F w Apr-13-2019
Rok 30.738 inHg w Feb-8-2019 Rok 2.3 °F w Mar-4-2019
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.00 in Dzi¶ 0.00 in
Wczoraj 0.224 in Wczoraj 0.00 in
Miesi±ć 3.77 in Miesi±ć 4.69 in
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE NAJWYŻSZY INDEX UV
Dzi¶ 0 W/m2 o 12:00am Dzi¶ 0.0 index o 12:00am
Wczoraj 1148 W/m2 o 12:54pm Wczoraj 5.8 index o 1:04pm

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 2.4 mph PnWs
Poryw 2.1 mph PnWs
Poryw/h 4.3 mph
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 5.8 mph NE o 12:45am
Wczoraj 28.9 mph o 9:30am
Miesi±ć 40.7 mph w Apr-13-2019
Rok 49.5 mph w Mar-13-2019
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 5.1 mph NE o 12:53am
Wczoraj 24.4 mph o 9:31am
Miesi±ć 33.6 mph w Apr-13-2019
Rok 41.1 mph w Mar-13-2019
RUCH WIATRU
Dzi¶ 6.78 miles
Miesi±ć 3652.67 miles
Rok 18703.41 miles