Trendy jako Jun-2-2023 o 8:05pm

 

CZAS TEMP
°F
PRĘDKO¦Ć WIATRU
mph
PORYW WIATRU
mph
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
inHg
DESZCZ
in
Aktualny 83.9 2.3 3.5 PdPdWs 59 29.744 0.00
5 minut temu 84.3 2.3 3.5 PdWs 58 29.746 0.00
10 minut temu 84.6 2.3 3.5 PdWs 57 29.746 0.00
15 minut temu 84.8 2.3 5.8 PdWs 57 29.747 0.00
20 minut temu 85.0 3.5 4.6 PdPdWs 56 29.747 0.00
30 minut temu 85.3 3.5 5.8 PdPdWs 56 29.739 0.00
45 minut temu 85.8 4.6 8.1 PdPdWs 57 29.730 0.00
60 minut temu 85.9 5.8 8.1 PdWs 55 29.730 0.00
75 minut temu 87.1 6.9 8.1 Pd 53 29.735 0.00
90 minut temu 87.9 8.1 9.2 PdPdWs 53 29.734 0.00
105 minut temu 88.2 9.2 11.5 PdWs 53 29.731 0.00
120 minut temu 88.4 9.2 10.4 PdPdWs 53 29.731 0.00

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.00 in (0.00 in ostatnia godzina) Dzi¶ 3 dni od ostatniego deszczu w May-29-2023 3:24pm
Wczoraj 0.00 in Tydzień 0.93 in w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 0.00 in (0 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.00 in ostatni miesi±c.
Rok 15.47 in ( 34 deszczowych dni w tym roku) Rok 0.00 in ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 89.9 °F o 2:40pm Max > 86 °F 2 dni
Wczoraj 88.8 °F o 3:04pm Max > 77 °F 2 dni
Miesi±ć 89.9 °F w Jun-2-2023 Najcieplejszy dzień 83.1 °F w Jun-2-2023
Rok 99.4 °F w May-5-2023 Najcieplejsza noc 76.9 °F w Jun-1-2023
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 70.0 °F o 6:35am Min < 32 °F 0 dni
Wczoraj 68.2 °F o 6:50am Min < 5 °F 0 dni
Miesi±ć 68.2 °F w Jun-1-2023 Najzimniejszy dzień 81.7 °F w Jun-1-2023
Rok 23.2 °F w Jan-30-2023 Najzimniejsza noc 76.7 °F w Jun-2-2023
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 29.910 inHg o 9:28am Dzi¶ 70.0 °F o 6:35am
Wczoraj 29.898 inHg o 10:20am Wczoraj 68.2 °F o 6:50am
Miesi±ć 29.910 inHg w Jun-2-2023 Miesi±ć 68.2 °F w Jun-1-2023
Rok 30.661 inHg w Feb-3-2023 Rok 8.4 °F w Jan-30-2023
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.24 in Dzi¶ 0.00 in
Wczoraj 0.210 in Wczoraj 0.00 in
Miesi±ć 0.26 in Miesi±ć 0.00 in
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE NAJWYŻSZY INDEX UV
Dzi¶ 1143 W/m2 o 1:04pm Dzi¶ 10.1 index o 1:35pm
Wczoraj 1144 W/m2 o 1:00pm Wczoraj 10.1 index o 1:01pm

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 1.7 mph WsPdWs
Poryw 3.2 mph WsPdWs
Poryw/h 9.6 mph
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 19.6 mph PdPdWs o 2:49pm
Wczoraj 20.7 mph o 3:03pm
Miesi±ć 20.3 mph w Jun-1-2023
Rok 41.7 mph w Jan-12-2023
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 14.7 mph SE o 3:32pm
Wczoraj 16.5 mph o 3:54pm
Miesi±ć 16.5 mph w Jun-1-2023
Rok 33.0 mph w Jan-11-2023
RUCH WIATRU
Dzi¶ 101.62 miles
Miesi±ć 208.51 miles
Rok 21576.15 miles