Trendy jako Aug-24-2019 o 9:55pm

 

CZAS TEMP
°F
PRĘDKO¦Ć WIATRU
mph
PORYW WIATRU
mph
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
inHg
DESZCZ
in
Aktualny 78.3 0.0 0.0 WsPdWs 80 29.831 0.00
5 minut temu 78.5 1.2 1.2 WsPdWs 80 29.831 0.00
10 minut temu 78.8 1.2 2.3 WsPdWs 79 29.829 0.00
15 minut temu 79.1 1.2 1.2 WsPdWs 79 29.830 0.00
20 minut temu 79.3 1.2 2.3 WsPnWs 79 29.828 0.00
30 minut temu 79.7 2.3 4.6 PdWs 80 29.826 0.00
45 minut temu 80.5 4.6 5.8 PdWs 79 29.820 0.00
60 minut temu 81.4 4.6 9.2 PdPdWs 79 29.826 0.00
75 minut temu 82.4 4.6 6.9 PdWs 76 29.822 0.00
90 minut temu 82.9 3.5 4.6 PdWs 73 29.825 0.00
105 minut temu 83.5 3.5 4.6 WsPdWs 72 29.814 0.00
120 minut temu 84.0 3.5 4.6 WsPnWs 71 29.809 0.00

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.00 in (0.00 in ostatnia godzina) Dzi¶ 0 dni od ostatniego deszczu w Aug-23-2019 8:35pm
Wczoraj 0.03 in Tydzień 0.031 in w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 1.28 in (3 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 1.41 in ostatni miesi±c.
Rok 25.67 in ( 60 deszczowych dni w tym roku) Rok 13.95 in ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 93.9 °F o 4:14pm Max > 86 °F 24 dni
Wczoraj 92.3 °F o 11:49am Max > 77 °F 24 dni
Miesi±ć 101.8 °F w Aug-12-2019 Najcieplejszy dzień 92.3 °F w Aug-12-2019
Rok 101.8 °F w Aug-12-2019 Najcieplejsza noc 87.6 °F w Aug-18-2019
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 71.9 °F o 7:09am Min < 32 °F 0 dni
Wczoraj 73.4 °F o 9:31pm Min < 5 °F dni
Miesi±ć 71.4 °F w Aug-14-2019 Najzimniejszy dzień 80.8 °F w Aug-3-2019
Rok 16.2 °F w Mar-5-2019 Najzimniejsza noc 74.2 °F w Aug-24-2019
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 29.891 inHg o 8:27am Dzi¶ 71.9 °F o 7:09am
Wczoraj 29.883 inHg o 2:32pm Wczoraj 73.4 °F o 9:31pm
Miesi±ć 29.979 inHg w Aug-14-2019 Miesi±ć 71.4 °F w Aug-14-2019
Rok 30.738 inHg w Feb-8-2019 Rok 2.3 °F w Mar-4-2019
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.14 in Dzi¶ 0.00 in
Wczoraj 0.131 in Wczoraj 0.03 in
Miesi±ć 6.89 in Miesi±ć 1.28 in
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE NAJWYŻSZY INDEX UV
Dzi¶ 1160 W/m2 o 2:27pm Dzi¶ 7.1 index o 2:26pm
Wczoraj 1002 W/m2 o 1:12pm Wczoraj 6.2 index o 1:12pm

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 0.0 mph WsPdWs
Poryw 0.0 mph WsPdWs
Poryw/h 11.8 mph
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 24.6 mph WsPnWs o 5:21pm
Wczoraj 31.1 mph o 2:28pm
Miesi±ć 31.0 mph w Aug-23-2019
Rok 49.5 mph w Mar-13-2019
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 20.9 mph WsPnWs o 5:22pm
Wczoraj 23.4 mph o 2:29pm
Miesi±ć 23.4 mph w Aug-23-2019
Rok 41.1 mph w Mar-13-2019
RUCH WIATRU
Dzi¶ 68.06 miles
Miesi±ć 2816.18 miles
Rok 35873.39 miles