Trendy jako Jan-22-2020 o 1:55am

 

CZAS TEMP
°F
PRĘDKO¦Ć WIATRU
mph
PORYW WIATRU
mph
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
inHg
DESZCZ
in
Aktualny 40.7 11.5 12.7 PdWs 90 30.144 0.12
5 minut temu 40.8 6.9 15.0 PdWs 90 30.145 0.12
10 minut temu 40.8 8.1 11.5 PdPdWs 90 30.150 0.12
15 minut temu 40.8 10.4 11.5 PdWs 90 30.147 0.11
20 minut temu 40.9 8.1 11.5 PdPdWs 89 30.149 0.11
30 minut temu 41.0 6.9 13.8 PdWs 89 30.152 0.11
45 minut temu 41.0 12.7 15.0 PdWs 89 30.155 0.10
60 minut temu 41.1 11.5 19.6 PdWs 89 30.161 0.08
75 minut temu 41.1 11.5 15.0 PdPdWs 89 30.174 0.06
90 minut temu 41.2 10.4 13.8 PdWs 88 30.183 0.04
105 minut temu 41.3 11.5 18.4 PdWs 88 30.188 0.02
120 minut temu 41.5 8.1 12.7 PdWs 87 30.201 0.08

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.12 in (0.04 in ostatnia godzina) Dzi¶ 0 dni od ostatniego deszczu w Jan-22-2020 1:41am
Wczoraj 0.09 in Tydzień 1.764 in w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 6.00 in (7 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.40 in ostatni miesi±c.
Rok 6.00 in ( 7 deszczowych dni w tym roku) Rok 1.14 in ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 41.5 °F o 12:00am Max > 86 °F 0 dni
Wczoraj 54.8 °F o 2:44pm Max > 77 °F 0 dni
Miesi±ć 76.3 °F w Jan-15-2020 Najcieplejszy dzień 69.3 °F w Jan-15-2020
Rok 76.3 °F w Jan-15-2020 Najcieplejsza noc 64.4 °F w Jan-10-2020
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 40.7 °F o 1:47am Min < 32 °F 8 dni
Wczoraj 30.3 °F o 5:05am Min < 5 °F dni
Miesi±ć 25.9 °F w Jan-7-2020 Najzimniejszy dzień 34.0 °F w Jan-11-2020
Rok 25.9 °F w Jan-7-2020 Najzimniejsza noc 33.1 °F w Jan-12-2020
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 30.197 inHg o 12:00am Dzi¶ 31.4 °F o 12:55am
Wczoraj 30.479 inHg o 10:23am Wczoraj 27.1 °F o 5:49am
Miesi±ć 30.612 inHg w Jan-19-2020 Miesi±ć 13.6 °F w Jan-11-2020
Rok 30.612 inHg w Jan-19-2020 Rok 13.6 °F w Jan-11-2020
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.00 in Dzi¶ 0.12 in
Wczoraj 0.062 in Wczoraj 0.09 in
Miesi±ć 1.13 in Miesi±ć 6.00 in
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE NAJWYŻSZY INDEX UV
Dzi¶ 0 W/m2 o 12:00am Dzi¶ 0.0 index o 12:00am
Wczoraj 591 W/m2 o 2:41pm Wczoraj 1.6 index o 2:39pm

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 9.3 mph WsPdWs
Poryw 7.5 mph WsPdWs
Poryw/h 22.5 mph
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 23.0 mph PdPdWs o 12:55am
Wczoraj 20.7 mph o 10:23pm
Miesi±ć 35.3 mph w Jan-10-2020
Rok 35.3 mph w Jan-10-2020
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 16.4 mph PdPdWs o 12:44am
Wczoraj 15.6 mph o 11:45pm
Miesi±ć 31.3 mph w Jan-10-2020
Rok 31.3 mph w Jan-10-2020
RUCH WIATRU
Dzi¶ 20.39 miles
Miesi±ć 3009.55 miles
Rok 3009.55 miles