Trendy jako Jun-25-2019 o 9:20am

 

CZAS TEMP
°F
PRĘDKO¦Ć WIATRU
mph
PORYW WIATRU
mph
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
inHg
DESZCZ
in
Aktualny 76.3 3.5 5.8 PdPdWs 82 29.899 0.00
5 minut temu 76.2 4.6 6.9 PdPdWs 83 29.897 0.00
10 minut temu 75.6 2.3 4.6 PdPdWs 84 29.895 0.00
15 minut temu 75.2 6.9 9.2 PdPdWs 85 29.895 0.00
20 minut temu 75.1 3.5 8.1 WsPdWs 85 29.894 0.00
30 minut temu 74.9 4.6 5.8 PdPdWs 86 29.890 0.00
45 minut temu 74.1 5.8 8.1 Ws 90 29.887 0.00
60 minut temu 73.9 3.5 4.6 WsPdWs 91 29.883 0.00
75 minut temu 72.4 3.5 4.6 WsPdWs 94 29.885 0.00
90 minut temu 71.7 2.3 3.5 Ws 94 29.877 0.00
105 minut temu 71.3 1.2 2.3 Ws 95 29.874 0.00
120 minut temu 70.7 0.0 1.2 Ws 95 29.872 0.00

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.00 in (0.00 in ostatnia godzina) Dzi¶ 1 dzień od ostatniego deszczu w Jun-23-2019 9:11pm
Wczoraj 0.00 in Tydzień 0.657 in w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 2.08 in (8 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 6.53 in ostatni miesi±c.
Rok 22.04 in ( 51 deszczowych dni w tym roku) Rok 10.37 in ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 76.5 °F o 9:17am Max > 86 °F 16 dni
Wczoraj 85.2 °F o 4:05pm Max > 77 °F 24 dni
Miesi±ć 94.1 °F w Jun-19-2019 Najcieplejszy dzień 86.9 °F w Jun-21-2019
Rok 94.1 °F w Jun-19-2019 Najcieplejsza noc 85.4 °F w Jun-21-2019
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 70.3 °F o 4:28am Min < 32 °F 0 dni
Wczoraj 66.5 °F o 7:24am Min < 5 °F dni
Miesi±ć 55.7 °F w Jun-13-2019 Najzimniejszy dzień 71.4 °F w Jun-11-2019
Rok 16.2 °F w Mar-5-2019 Najzimniejsza noc 65.7 °F w Jun-11-2019
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 29.900 inHg o 9:19am Dzi¶ 70.3 °F o 4:28am
Wczoraj 29.888 inHg o 9:47am Wczoraj 66.5 °F o 7:24am
Miesi±ć 30.280 inHg w Jun-10-2019 Miesi±ć 55.7 °F w Jun-13-2019
Rok 30.738 inHg w Feb-8-2019 Rok 2.3 °F w Mar-4-2019
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.01 in Dzi¶ 0.00 in
Wczoraj 0.176 in Wczoraj 0.00 in
Miesi±ć 5.79 in Miesi±ć 2.08 in
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE NAJWYŻSZY INDEX UV
Dzi¶ 469 W/m2 o 9:19am Dzi¶ 1.7 index o 9:19am
Wczoraj 1257 W/m2 o 11:57am Wczoraj 6.8 index o 2:09pm

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 4.1 mph PdPdWs
Poryw 4.3 mph PdPdWs
Poryw/h 10.7 mph
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 10.7 mph WsPdWs o 12:35am
Wczoraj 13.9 mph o 1:07am
Miesi±ć 44.9 mph w Jun-16-2019
Rok 49.5 mph w Mar-13-2019
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 7.3 mph WsPdWs o 12:32am
Wczoraj 11.0 mph o 5:23pm
Miesi±ć 37.3 mph w Jun-16-2019
Rok 41.1 mph w Mar-13-2019
RUCH WIATRU
Dzi¶ 29.86 miles
Miesi±ć 3189.06 miles
Rok 28520.00 miles