Trendy jako Feb-16-2019 o 6:15pm

 

CZAS TEMP
°F
PRĘDKO¦Ć WIATRU
mph
PORYW WIATRU
mph
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
inHg
DESZCZ
in
Aktualny 39.4 4.6 8.1 Pd 86 29.654 0.00
5 minut temu 39.5 6.9 6.9 PdPdWs 85 29.648 0.00
10 minut temu 39.6 6.9 11.5 PdPdWs 85 29.649 0.00
15 minut temu 39.6 6.9 6.9 PdPdWs 85 29.650 0.00
20 minut temu 39.6 6.9 10.4 PdPdWs 84 29.652 0.00
30 minut temu 39.9 9.2 12.7 Pd 83 29.653 0.00
45 minut temu 40.7 6.9 13.8 Pd 82 29.659 0.00
60 minut temu 40.2 4.6 8.1 PdWs 82 29.668 0.00
75 minut temu 40.6 3.5 4.6 PdPdWs 81 29.670 0.00
90 minut temu 39.7 4.6 5.8 PdWs 83 29.675 0.00
105 minut temu 40.2 4.6 6.9 PdPdWs 82 29.673 0.00
120 minut temu 40.0 6.9 10.4 PdWs 81 29.675 0.00

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.00 in (0.00 in ostatnia godzina) Dzi¶ 4 dni od ostatniego deszczu w Feb-11-2019 9:28pm
Wczoraj 0.00 in Tydzień 0.315 in w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 1.00 in (6 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 1.05 in ostatni miesi±c.
Rok 2.13 in ( 11 deszczowych dni w tym roku) Rok 0.06 in ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 40.8 °F o 4:54pm Max > 86 °F 0 dni
Wczoraj 66.4 °F o 12:55pm Max > 77 °F 2 dni
Miesi±ć 81.9 °F w Feb-4-2019 Najcieplejszy dzień 71.6 °F w Feb-4-2019
Rok 81.9 °F w Feb-4-2019 Najcieplejsza noc 67.3 °F w Feb-6-2019
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 30.2 °F o 7:44am Min < 32 °F 4 dni
Wczoraj 32.1 °F o 11:51pm Min < 5 °F dni
Miesi±ć 20.3 °F w Feb-8-2019 Najzimniejszy dzień 30.0 °F w Feb-8-2019
Rok 20.3 °F w Feb-8-2019 Najzimniejsza noc 26.8 °F w Feb-8-2019
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 29.971 inHg o 1:23am Dzi¶ 19.8 °F o 4:37am
Wczoraj 29.971 inHg o 10:14pm Wczoraj 21.7 °F o 11:58pm
Miesi±ć 30.738 inHg w Feb-8-2019 Miesi±ć 8.2 °F w Feb-8-2019
Rok 30.738 inHg w Feb-8-2019 Rok 8.2 °F w Feb-8-2019
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.03 in Dzi¶ 0.00 in
Wczoraj 0.117 in Wczoraj 0.00 in
Miesi±ć 1.36 in Miesi±ć 1.00 in
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE NAJWYŻSZY INDEX UV
Dzi¶ 357 W/m2 o 3:07pm Dzi¶ 1.7 index o 12:59pm
Wczoraj 780 W/m2 o 11:52am Wczoraj 4.3 index o 12:31pm

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 5.8 mph Pd
Poryw 5.3 mph Pd
Poryw/h 13.9 mph
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 17.3 mph NE o 1:34am
Wczoraj 23.5 mph o 6:22pm
Miesi±ć 34.3 mph w Feb-7-2019
Rok 41.7 mph w Jan-19-2019
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 13.9 mph NE o 1:34am
Wczoraj 18.6 mph o 6:40pm
Miesi±ć 29.0 mph w Feb-7-2019
Rok 31.1 mph w Jan-19-2019
RUCH WIATRU
Dzi¶ 98.34 miles
Miesi±ć 2558.88 miles
Rok 7517.34 miles