Trendy jako Nov-25-2020 o 8:10am

 

CZAS TEMP
°F
PRĘDKO¦Ć WIATRU
mph
PORYW WIATRU
mph
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
inHg
DESZCZ
in
Aktualny 43.5 3.5 4.6 ZdPdZa 78 30.076 0.00
5 minut temu 43.4 3.5 4.6 Zd 76 30.076 0.00
10 minut temu 42.2 2.3 4.6 Zd 80 30.072 0.00
15 minut temu 42.1 2.3 3.5 Zd 80 30.070 0.00
20 minut temu 41.9 3.5 4.6 Zd 80 30.065 0.00
30 minut temu 40.5 1.2 2.3 Zd 81 30.064 0.00
45 minut temu 40.9 2.3 4.6 ZdPdZa 80 30.054 0.00
60 minut temu 41.1 2.3 3.5 ZdPnZd 81 30.046 0.00
75 minut temu 41.2 2.3 3.5 ZdPdZa 81 30.038 0.00
90 minut temu 42.0 3.5 6.9 Zd 80 30.026 0.00
105 minut temu 41.6 4.6 5.8 PdZd 81 30.024 0.00
120 minut temu 41.0 3.5 6.9 Zd 83 30.012 0.00

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.00 in (0.00 in ostatnia godzina) Dzi¶ 0 dni od ostatniego deszczu w Nov-24-2020 7:21pm
Wczoraj 0.16 in Tydzień 0.16 in w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 0.16 in (1 desczowy dzień w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.00 in ostatni miesi±c.
Rok 43.46 in ( 81 deszczowych dni w tym roku) Rok 0.00 in ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 52.1 °F o 12:00am Max > 86 °F 0 dni
Wczoraj 75.2 °F o 3:30pm Max > 77 °F 5 dni
Miesi±ć 83.1 °F w Nov-14-2020 Najcieplejszy dzień 75.7 °F w Nov-14-2020
Rok 108.1 °F w Aug-29-2020 Najcieplejsza noc 66.9 °F w Nov-10-2020
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 40.4 °F o 7:01am Min < 32 °F 1 dzień
Wczoraj 52.1 °F o 11:59pm Min < 5 °F 0 dni
Miesi±ć 30.0 °F w Nov-16-2020 Najzimniejszy dzień 52.4 °F w Nov-23-2020
Rok 21.4 °F w Feb-6-2020 Najzimniejsza noc 37.8 °F w Nov-16-2020
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 30.078 inHg o 8:05am Dzi¶ 35.9 °F o 6:16am
Wczoraj 30.031 inHg o 12:00am Wczoraj 52.1 °F o 11:59pm
Miesi±ć 30.549 inHg w Nov-2-2020 Miesi±ć 30.0 °F w Nov-16-2020
Rok 30.753 inHg w Feb-21-2020 Rok 11.5 °F w Feb-6-2020
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.01 in Dzi¶ 0.00 in
Wczoraj 0.061 in Wczoraj 0.16 in
Miesi±ć 2.71 in Miesi±ć 0.16 in
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE NAJWYŻSZY INDEX UV
Dzi¶ 102 W/m2 o 8:09am Dzi¶ 0.0 index o 12:00am
Wczoraj 747 W/m2 o 1:35pm Wczoraj 2.5 index o 12:56pm

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 3.1 mph ZdPdZa
Poryw 2.1 mph ZdPdZa
Poryw/h 6.4 mph
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 28.9 mph ZdPnZd o 12:03am
Wczoraj 28.9 mph o 10:19pm
Miesi±ć 31.1 mph w Nov-14-2020
Rok 43.8 mph w May-15-2020
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 19.8 mph ZdPnZd o 12:16am
Wczoraj 22.6 mph o 11:44pm
Miesi±ć 24.6 mph w Nov-14-2020
Rok 34.5 mph w Jun-19-2020
RUCH WIATRU
Dzi¶ 52.67 miles
Miesi±ć 3291.74 miles
Rok 45695.92 miles