Trendy jako Sep-25-2023 o 6:55pm

 

CZAS TEMP
°F
PRĘDKO¦Ć WIATRU
mph
PORYW WIATRU
mph
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
inHg
DESZCZ
in
Aktualny 89.0 6.9 8.1 PnWs 40 29.948 0.05
5 minut temu 89.1 8.1 10.4 PnWs 40 29.944 0.05
10 minut temu 89.4 3.5 8.1 WsPnWs 42 29.944 0.05
15 minut temu 89.7 2.3 4.6 Ws 42 29.942 0.05
20 minut temu 89.8 4.6 6.9 Ws 41 29.940 0.05
30 minut temu 90.2 8.1 8.1 WsPnWs 41 29.941 0.05
45 minut temu 90.9 6.9 12.7 WsPnWs 41 29.939 0.05
60 minut temu 91.0 6.9 8.1 Ws 39 29.936 0.05
75 minut temu 91.2 9.2 10.4 Ws 38 29.937 0.05
90 minut temu 91.5 6.9 12.7 WsPnWs 37 29.940 0.05
105 minut temu 91.9 10.4 11.5 WsPnWs 38 29.938 0.05
120 minut temu 91.7 9.2 10.4 WsPnWs 40 29.939 0.05

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.05 in (0.00 in ostatnia godzina) Dzi¶ 0 dni od ostatniego deszczu w Sep-25-2023 12:21pm
Wczoraj 0.00 in Tydzień 0.39 in w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 1.69 in (9 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.00 in ostatni miesi±c.
Rok 18.24 in ( 59 deszczowych dni w tym roku) Rok 0.00 in ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 92.2 °F o 4:28pm Max > 86 °F 21 dni
Wczoraj 103.3 °F o 4:09pm Max > 77 °F 23 dni
Miesi±ć 113.7 °F w Sep-8-2023 Najcieplejszy dzień 99.9 °F w Sep-8-2023
Rok 114.8 °F w Aug-17-2023 Najcieplejsza noc 90.7 °F w Sep-6-2023
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 70.7 °F o 7:35am Min < 32 °F 0 dni
Wczoraj 80.4 °F o 7:49am Min < 5 °F 0 dni
Miesi±ć 57.6 °F w Sep-18-2023 Najzimniejszy dzień 71.4 °F w Sep-12-2023
Rok 23.2 °F w Jan-30-2023 Najzimniejsza noc 69.4 °F w Sep-13-2023
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 30.009 inHg o 11:27am Dzi¶ 70.7 °F o 7:35am
Wczoraj 29.856 inHg o 11:59pm Wczoraj 80.4 °F o 7:49am
Miesi±ć 30.112 inHg w Sep-11-2023 Miesi±ć 57.6 °F w Sep-18-2023
Rok 30.661 inHg w Feb-3-2023 Rok 8.4 °F w Jan-30-2023
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.15 in Dzi¶ 0.05 in
Wczoraj 0.238 in Wczoraj 0.00 in
Miesi±ć 6.81 in Miesi±ć 1.69 in
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE NAJWYŻSZY INDEX UV
Dzi¶ 1113 W/m2 o 12:12pm Dzi¶ 8.5 index o 1:02pm
Wczoraj 846 W/m2 o 1:22pm Wczoraj 8.3 index o 1:30pm

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 6.2 mph Ws
Poryw 7.5 mph Ws
Poryw/h 13.9 mph
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 20.7 mph PnPnZd o 3:39pm
Wczoraj 24.6 mph o 8:21pm
Miesi±ć 42.8 mph w Sep-19-2023
Rok 42.8 mph w Sep-19-2023
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 15.1 mph NE o 3:40pm
Wczoraj 19.6 mph o 8:22pm
Miesi±ć 36.2 mph w Sep-19-2023
Rok 36.2 mph w Sep-19-2023
RUCH WIATRU
Dzi¶ 84.62 miles
Miesi±ć 3282.77 miles
Rok 36491.67 miles