Trendy jako May-29-2020 o 9:35pm

 

CZAS TEMP
°F
PRĘDKO¦Ć WIATRU
mph
PORYW WIATRU
mph
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
inHg
DESZCZ
in
Aktualny 71.6 1.2 2.3 PdPdWs 83 30.056 0.00
5 minut temu 71.9 1.2 2.3 PdPdWs 82 30.055 0.00
10 minut temu 72.4 2.3 2.3 PdPdWs 80 30.055 0.00
15 minut temu 73.1 1.2 2.3 PdPdWs 78 30.053 0.00
20 minut temu 73.5 1.2 2.3 PdPdWs 76 30.052 0.00
30 minut temu 74.9 1.2 2.3 PdPdWs 71 30.048 0.00
45 minut temu 75.4 2.3 3.5 PdPdWs 73 30.048 0.00
60 minut temu 76.8 1.2 2.3 PdPdWs 70 30.049 0.00
75 minut temu 78.3 2.3 2.3 Pn 65 30.052 0.00
90 minut temu 79.6 1.2 2.3 Pn 63 30.049 0.00
105 minut temu 81.2 2.3 3.5 Pn 59 30.049 0.00
120 minut temu 82.3 2.3 3.5 Ws 56 30.045 0.00

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.00 in (0.00 in ostatnia godzina) Dzi¶ 3 dni od ostatniego deszczu w May-25-2020 3:36pm
Wczoraj 0.00 in Tydzień 3.311 in w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 7.78 in (11 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 1.20 in ostatni miesi±c.
Rok 26.63 in ( 53 deszczowych dni w tym roku) Rok 19.91 in ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 86.1 °F o 5:17pm Max > 86 °F 12 dni
Wczoraj 84.5 °F o 3:26pm Max > 77 °F 24 dni
Miesi±ć 94.8 °F w May-4-2020 Najcieplejszy dzień 83.7 °F w Maj-4-2020
Rok 94.8 °F w May-4-2020 Najcieplejsza noc 79.0 °F w Maj-4-2020
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 61.1 °F o 5:52am Min < 32 °F 0 dni
Wczoraj 63.1 °F o 4:48am Min < 5 °F 0 dni
Miesi±ć 45.3 °F w May-9-2020 Najzimniejszy dzień 63.4 °F w Maj-16-2020
Rok 21.4 °F w Feb-6-2020 Najzimniejsza noc 53.4 °F w Maj-9-2020
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 30.124 inHg o 9:24am Dzi¶ 61.1 °F o 5:52am
Wczoraj 30.020 inHg o 11:56pm Wczoraj 63.1 °F o 4:48am
Miesi±ć 30.224 inHg w May-10-2020 Miesi±ć 41.9 °F w May-9-2020
Rok 30.753 inHg w Feb-21-2020 Rok 11.5 °F w Feb-6-2020
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.23 in Dzi¶ 0.00 in
Wczoraj 0.199 in Wczoraj 0.00 in
Miesi±ć 6.16 in Miesi±ć 7.78 in
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE NAJWYŻSZY INDEX UV
Dzi¶ 995 W/m2 o 1:48pm Dzi¶ 6.8 index o 1:29pm
Wczoraj 1267 W/m2 o 12:52pm Wczoraj 8.1 index o 1:25pm

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 1.5 mph PdPdWs
Poryw 1.1 mph PdPdWs
Poryw/h 3.2 mph
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 18.4 mph WsPdWs o 12:30pm
Wczoraj 20.7 mph o 3:49pm
Miesi±ć 43.9 mph w May-15-2020
Rok 43.9 mph w May-15-2020
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 13.2 mph WsPdWs o 12:18pm
Wczoraj 15.6 mph o 3:49pm
Miesi±ć 31.3 mph w May-15-2020
Rok 31.3 mph w Jan-10-2020
RUCH WIATRU
Dzi¶ 78.99 miles
Miesi±ć 4591.87 miles
Rok 23258.90 miles