Trendy jako Feb-27-2020 o 2:40am

 

CZAS TEMP
°F
PRĘDKO¦Ć WIATRU
mph
PORYW WIATRU
mph
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
inHg
DESZCZ
in
Aktualny 24.9 0.0 1.2 WsPnWs 87 30.391 0.00
5 minut temu 24.9 1.2 2.3 WsPnWs 86 30.391 0.00
10 minut temu 25.5 0.0 0.0 WsPnWs 86 30.391 0.00
15 minut temu 25.3 0.0 0.0 WsPnWs 86 30.394 0.00
20 minut temu 25.0 1.2 1.2 WsPnWs 86 30.396 0.00
30 minut temu 25.2 1.2 1.2 WsPnWs 87 30.396 0.00
45 minut temu 24.8 2.3 3.5 WsPnWs 86 30.398 0.00
60 minut temu 25.1 1.2 2.3 WsPnWs 85 30.402 0.00
75 minut temu 25.7 0.0 0.0 WsPnWs 85 30.405 0.00
90 minut temu 26.4 0.0 0.0 WsPnWs 84 30.403 0.00
105 minut temu 26.7 3.5 3.5 WsPnWs 82 30.401 0.00
120 minut temu 27.2 2.3 3.5 Pn 82 30.403 0.00

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.00 in (0.00 in ostatnia godzina) Dzi¶ 0 dni od ostatniego deszczu w Feb-26-2020 4:31am
Wczoraj 0.03 in Tydzień 0.173 in w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 3.25 in (11 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 6.29 in ostatni miesi±c.
Rok 9.62 in ( 21 deszczowych dni w tym roku) Rok 2.73 in ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 27.6 °F o 12:15am Max > 86 °F 0 dni
Wczoraj 48.2 °F o 3:10pm Max > 77 °F 2 dni
Miesi±ć 81.0 °F w Feb-2-2020 Najcieplejszy dzień 67.8 °F w Feb-17-2020
Rok 81.0 °F w Feb-2-2020 Najcieplejsza noc 62.4 °F w Feb-3-2020
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 24.8 °F o 1:52am Min < 32 °F 10 dni
Wczoraj 27.2 °F o 11:41pm Min < 5 °F 0 dni
Miesi±ć 21.4 °F w Feb-6-2020 Najzimniejszy dzień 32.5 °F w Feb-5-2020
Rok 21.4 °F w Feb-6-2020 Najzimniejsza noc 27.9 °F w Feb-6-2020
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 30.418 inHg o 12:00am Dzi¶ 20.8 °F o 1:52am
Wczoraj 30.477 inHg o 9:42am Wczoraj 23.4 °F o 5:40am
Miesi±ć 30.752 inHg w Feb-21-2020 Miesi±ć 11.5 °F w Feb-6-2020
Rok 30.752 inHg w Feb-21-2020 Rok 11.5 °F w Feb-6-2020
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.00 in Dzi¶ 0.00 in
Wczoraj 0.139 in Wczoraj 0.03 in
Miesi±ć 2.41 in Miesi±ć 3.25 in
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE NAJWYŻSZY INDEX UV
Dzi¶ 0 W/m2 o 12:00am Dzi¶ 0.0 index o 12:00am
Wczoraj 1023 W/m2 o 12:26pm Wczoraj 3.4 index o 12:35pm

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 0.1 mph WsPnWs
Poryw 0.0 mph WsPnWs
Poryw/h 3.2 mph
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 3.5 mph N o 12:39am
Wczoraj 31.1 mph o 3:56am
Miesi±ć 33.2 mph w Feb-24-2020
Rok 35.7 mph w Jan-10-2020
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 3.4 mph WsPnWs o 12:57am
Wczoraj 25.8 mph o 2:12pm
Miesi±ć 27.6 mph w Feb-24-2020
Rok 31.3 mph w Jan-10-2020
RUCH WIATRU
Dzi¶ 2.59 miles
Miesi±ć 4437.68 miles
Rok 8955.91 miles