Trendy jako Nov-21-2019 o 3:00am

 

CZAS TEMP
°F
PRĘDKO¦Ć WIATRU
mph
PORYW WIATRU
mph
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
inHg
DESZCZ
in
Aktualny 67.4 11.5 16.1 PdPdWs 89 29.843 0.00
5 minut temu 67.4 11.5 15.0 Pd 89 29.843 0.00
10 minut temu 67.5 9.2 17.3 Pd 89 29.844 0.00
15 minut temu 67.5 11.5 16.1 PdPdWs 89 29.845 0.00
20 minut temu 67.5 9.2 12.7 PdPdWs 89 29.845 0.00
30 minut temu 67.6 10.4 15.0 Pd 89 29.846 0.00
45 minut temu 67.6 10.4 11.5 Pd 88 29.849 0.00
60 minut temu 67.7 9.2 13.8 PdPdWs 88 29.850 0.00
75 minut temu 67.8 10.4 13.8 Pd 88 29.847 0.00
90 minut temu 67.9 12.7 13.8 Pd 88 29.847 0.00
105 minut temu 67.8 10.4 15.0 Pd 88 29.847 0.00
120 minut temu 67.7 8.1 11.5 Pd 88 29.853 0.00

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.00 in (0.00 in ostatnia godzina) Dzi¶ 0 dni od ostatniego deszczu w Nov-20-2019 9:31pm
Wczoraj 0.18 in Tydzień 0.181 in w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 3.51 in (4 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.16 in ostatni miesi±c.
Rok 36.35 in ( 78 deszczowych dni w tym roku) Rok 28.48 in ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 68.0 °F o 1:27am Max > 86 °F 0 dni
Wczoraj 77.3 °F o 2:47pm Max > 77 °F 3 dni
Miesi±ć 80.5 °F w Nov-19-2019 Najcieplejszy dzień 69.6 °F w Nov-20-2019
Rok 103.5 °F w Aug-26-2019 Najcieplejsza noc 64.6 °F w Nov-7-2019
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 67.4 °F o 2:52am Min < 32 °F 8 dni
Wczoraj 59.8 °F o 3:27am Min < 5 °F dni
Miesi±ć 20.1 °F w Nov-13-2019 Najzimniejszy dzień 30.4 °F w Nov-12-2019
Rok 16.2 °F w Mar-5-2019 Najzimniejsza noc 24.3 °F w Nov-13-2019
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 29.856 inHg o 12:37am Dzi¶ 67.4 °F o 2:52am
Wczoraj 29.882 inHg o 9:23am Wczoraj 59.8 °F o 3:27am
Miesi±ć 30.764 inHg w Nov-12-2019 Miesi±ć 6.4 °F w Nov-12-2019
Rok 30.764 inHg w Nov-12-2019 Rok 2.3 °F w Mar-4-2019
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.00 in Dzi¶ 0.00 in
Wczoraj 0.097 in Wczoraj 0.18 in
Miesi±ć 1.80 in Miesi±ć 3.51 in
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE NAJWYŻSZY INDEX UV
Dzi¶ 0 W/m2 o 12:00am Dzi¶ 0.0 index o 12:00am
Wczoraj 800 W/m2 o 1:36pm Wczoraj 3.1 index o 11:58am

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 12.0 mph PdPdZd
Poryw 11.8 mph PdPdZd
Poryw/h 18.2 mph
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 23.0 mph PdPdWs o 1:35am
Wczoraj 33.4 mph o 1:07pm
Miesi±ć 36.3 mph w Nov-11-2019
Rok 49.5 mph w Mar-13-2019
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 14.5 mph PdPdZd o 1:36am
Wczoraj 25.1 mph o 1:14pm
Miesi±ć 29.9 mph w Nov-11-2019
Rok 41.1 mph w Mar-13-2019
RUCH WIATRU
Dzi¶ 26.85 miles
Miesi±ć 2428.07 miles
Rok 47630.66 miles