Trendy jako May-16-2021 o 1:55pm

 

CZAS TEMP
°F
PRĘDKO¦Ć WIATRU
mph
PORYW WIATRU
mph
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
inHg
DESZCZ
in
Aktualny 76.6 10.4 16.1 PdWs 83 29.890 0.11
5 minut temu 76.3 10.4 13.8 PdWs 82 29.893 0.11
10 minut temu 76.8 11.5 16.1 PdPdWs 83 29.897 0.11
15 minut temu 76.7 11.5 15.0 PdWs 84 29.899 0.11
20 minut temu 76.2 8.1 9.2 PdWs 84 29.900 0.11
30 minut temu 75.3 12.7 16.1 PdWs 88 29.906 0.11
45 minut temu 74.4 9.2 11.5 PdPdWs 86 29.911 0.11
60 minut temu 73.8 8.1 12.7 Pd 89 29.917 0.11
75 minut temu 73.2 4.6 5.8 Pd 90 29.924 0.11
90 minut temu 72.3 5.8 8.1 Pd 93 29.924 0.11
105 minut temu 71.3 5.8 8.1 PdPdWs 93 29.931 0.10
120 minut temu 70.8 5.8 9.2 PdPdWs 92 29.932 0.10

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.11 in (0.00 in ostatnia godzina) Dzi¶ 0 dni od ostatniego deszczu w May-16-2021 12:12pm
Wczoraj 0.02 in Tydzień 0.63 in w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 1.01 in (6 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.00 in ostatni miesi±c.
Rok 10.18 in ( 29 deszczowych dni w tym roku) Rok 0.00 in ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 76.8 °F o 1:40pm Max > 86 °F 3 dni
Wczoraj 82.8 °F o 2:39pm Max > 77 °F 8 dni
Miesi±ć 93.2 °F w May-3-2021 Najcieplejszy dzień 83.1 °F w Maj-3-2021
Rok 93.4 °F w Apr-9-2021 Najcieplejsza noc 78.3 °F w Maj-9-2021
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 66.9 °F o 6:56am Min < 32 °F 0 dni
Wczoraj 62.1 °F o 3:54am Min < 5 °F 0 dni
Miesi±ć 45.7 °F w May-5-2021 Najzimniejszy dzień 55.8 °F w Maj-10-2021
Rok -7.4 °F w Feb-16-2021 Najzimniejsza noc 55.9 °F w Maj-12-2021
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 29.989 inHg o 12:00am Dzi¶ 66.9 °F o 6:56am
Wczoraj 30.081 inHg o 2:53am Wczoraj 62.1 °F o 3:54am
Miesi±ć 30.353 inHg w May-13-2021 Miesi±ć 45.7 °F w May-5-2021
Rok 30.646 inHg w Jan-28-2021 Rok -23.4 °F w Feb-15-2021
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.04 in Dzi¶ 0.11 in
Wczoraj 0.156 in Wczoraj 0.02 in
Miesi±ć 2.70 in Miesi±ć 1.01 in
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE NAJWYŻSZY INDEX UV
Dzi¶ 1341 W/m2 o 1:23pm Dzi¶ 7.2 index o 1:22pm
Wczoraj 1118 W/m2 o 1:22pm Wczoraj 7.0 index o 1:34pm

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 11.7 mph PdWs
Poryw 8.6 mph PdWs
Poryw/h 18.2 mph
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 18.4 mph PdPdWs o 7:57am
Wczoraj 23.5 mph o 1:12pm
Miesi±ć 34.3 mph w May-8-2021
Rok 45.0 mph w Jan-30-2021
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 13.7 mph PdPdWs o 3:22am
Wczoraj 16.5 mph o 9:51am
Miesi±ć 23.3 mph w May-8-2021
Rok 36.6 mph w Jan-30-2021
RUCH WIATRU
Dzi¶ 93.73 miles
Miesi±ć 2188.22 miles
Rok 22047.22 miles